Takım Koçluğu

Takım koçluğu, yüksek performanslı, etkin ve uyumlu çalışan bir takımının gelişim yolculuğunda çok etkili bir araçtır. En fazla 10-12 kişiden oluşan takımlar, belirli zaman aralıklarında yapılan oturumlar ile güvenli bir ortamda biraraya gelerek ortak öğrenme hedefleri doğrultusunda çalışırlar. Takım dinamiklerinin ve her bir bireyinin katkısının farkına vararak daha verimli ve etkili bir takıma dönüşürler.

Takım koçluğunun takıma ve kuruma kattığı değerler;

  • Ortak vizyon, hedef, ve değer oluşturmak
  • Takım ruhu ve anlayışını geliştirmek
  • Takımın kaynaklarının ve ihtiyaçlarının doğru saptanması
  • İletişimi güçlendirmek
  • Farklılıkları ve çatışmaları yönetmek
  • Motivasyon ve performansı arttırmak
  • Takım dinamikleri ile ilgili farkındalık geliştirmek
  • Takım olarak yeni perspektifler kazanmak