Gestalt Koçluk Programı (GCP) mezunlarının koçluk becerilerini geliştirmek ve öğrenme süreçlerinin devamını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Usta koç olma yolculuğunda yoğun ve derin öğrenmenin gerçekleştiği çok güçlü bir öğrenme aracıdır.

Practicum çalışmalarının formatı aşağıdaki şekildedir.

  • Ayda bir kere 3 saatlik yüzyüze yapılır.
  • Ekim – Mayıs ayları arasında 8 oturum yapılır
  • 8 kişilik grup içinde 2 MCC ünvanlı GCP öğretim görevlisinden ve katılımcılardan koçluk seansı sırasında yapılan gözlem ile geribildirim alınır.
  • Her katılımcı koç, müşteri ve gözlemci olma fırsatına sahiptir.