ICF ünvanı alma sürecinde, başvurulan ünvan yeterliliğini sağlamak, ICF yetkinliklerini geliştirmek ve geri bildirim almak için yapılan birebir çalışmalardır. ICF temel yetkinliklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesine odaklanılır. Koçluk seansları üzerinden geribildirim verilir ve değerlendirme yapılır.

ICF tarafından belirlenen zorunlu mentor koçluğu süreci 10 saattir.