Atölyeler


Kurumlar, takımlar ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış atölye çalışmaları, farkındalık ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. İçerik kadar öğrenme süreçlerine de odaklanan bu atölyeler, katılımcıların güvenli ortamda, farkındalık yaratan uygulamalar eşliğinde, yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanır. Öğrenilenlerin içselleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için katılımcılara destekleyici bir ortam sağlar.

İhtiyaca Göre Tasarlanan Atölyeler

Aşağıdaki konularda, 1/2 - 2 gün süren atölye çalışmaları, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır.

  • Stres yönetimi
  • Anın farkındalığı - Mindfulness
  • Etkin iletişim
  • Geribildirim ve ileribildirim
  • Koçluk becerileri
  • Kültürlerarası iletişim
  • Arama toplantıları

Hazır Temalı Atölyeler

Günümüzde sürekli değişim, teknolojik, politik ve ekonomik belirsizlik, yüksek beklentiler, kısıtlı kaynaklar stres ve kaygı yaratıyor. İş yaşamında, çalışanların düşük maliyet, küçülen ekipler ile zaman baskısı altında zor hedeflere ulaşabilmesi bekleniyor. Bu hızlı değişime yaklaşımınız ve değişimi yönetme becerileriniz başarı ve mutluluğunuzu belirliyor.

Günlük yaşantımızın içinde, zaman zaman kendimizi zor diyaloglar içinde buluyoruz. Çatışmalar ve yanlış anlaşılmalar iletişimin kaçınılmaz bir parçası. İşyerinizde ve özel hayatınızda yaşadığınız iletişim sorunlarını çözmek size motivasyon, huzurlu iş ilişkileri ve dolayısı ile yüksek performans olarak geri dönecektir.